8 CÁCH SỬ DỤNG MẠO TỪ THE TRONG TIẾNG ANH ĐƠN GIẢN NHẤT

Mạo từ là từ bổ nghĩa cho danh từ.Trong tiếng anh có hai loại mạo từ, mạo từ the (xác định) và  a,an, mạo từ bất định. Mạo từ bất định được dùng khi lần đầu tiên đề cập hoặc cái được đề cập không phải cụ thể. Mạo từ xác định được dùng để nói về cái cụ cụ thể hoặc cái đã được đề cập trước đó.

Bài viết này Việt tiến English sẽ trình bày 8 cách sử dụng mạo từ the đơn giản nhất cùng với những ví dụ cụ thể.

Mạo từ the để nói về những thứ duy nhất

8 CÁCH SỬ DỤNG MẠO TỪ THE TRONG TIẾNG ANH ĐƠN GIẢN NHẤT

Ví dụ

The worldThe atmosphereThe seaThe human raceThe travel industry
The skyThe sunThe horizonThe environmentThe ground

Mạo từ the để nói về vùng địa lý như:

The beachThe countryThe countrysideThe townThe  seasideThe forest

Mạo từ the để nói về quá khứ, hiện tại hay tương lại:

the pastthe present the future

Mạo từ the được dùng khi khát quát hóa

Trong trường hợp này đối tượng được khái quát dùng ở danh từ số ít đếm được ví dụ:

The computer has revolutionised publishing.A computer revolutionised publishing.   (x)
Máy tính trong trường hợp này chỉ máy tính nói chung.A computer: chỉ một máy tính nào nó, một máy tính không thể cách mạng hóa nghành xuất bản được vì vậy dùng a là không phù hợp

Mạo từ the được dùng để nhấn mạnh tên

Khi có hai người cùng tên và chúng ta muốn nhấn mạnh một người.

That’s not the Stephen Fraser I went to school with.

Có hai người tên Stephen Fraser, the được dùng để chỉ một trong hai người.

There was a Stephen Fraser in my class.

Nhưng khi chỉ có một người, chúng ta dùng mạo từ a

Mạo từ the được dùng với tính từ mô tả một người hoặc danh từ mô tả công việc

the late James

The được dùng trước tính từ late (sau) để xác định là James này là sau, phân biệt với James trước đó.

the artist William James

the được dùng trước danh từ artist: mô tả công viêc của William James

Mạo từ the được sử dụng trước tính từ so sánh nhất

Trong trường hợp này “the tính từ so sánh nhất” theo sau là một danh từ. 

He is the finest young player around at the moment.

Mạo từ the được dùng với cái đã xác định

Trong trường hợp này giả định người nghe và người nói đã xác định được đối tượng đó ví dụ:

The government has promised not to tax books.Music played an important part in his life.
Những cuốn sách nói chung, không cần dùng theÂm nhạc nói chung
The books have arrived.I thought the music used in the film was the best part.
Cuốn sách bạn đặt đã đến. Người nói và người nghe giả định hiểu về cuốn sách đóNhạc được sử dụng trong phim.

Tham khảo khóa Toeic 500+

Tham khảo khóa giao tiếp với giáo trình tinh gọn

Tham khảo sách học Toeic

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.