LỚP GIAO TIẾP

Học viên tiến bộ vượt trội chỉ sau một tháng học, nhờ phương pháp dạy độc đáo, giáo trình tối ưu và niềm đam mê tiếng anh của Học viên được khơi dậy